กล้องดับ / จอขึ้น โลโก้WATASHI

1 ตรวจสอบAdapter หรือPower Supplyของตัวกล้องว่ายังทำงานอยู่หรือไม่

2 ตรวจสอบสายสัญญาณว่าเสียบแน่นไหม สายชำรุดหรือไม่

3 ถ้าตรวจสอบแล้วทุกอย่างปกติหมดแต่ยังไม่เห็นภาพ โปรดส่งส่งกล้องมาให้ทางช่างWATASHIเช็คอาการ

error: Content is protected !!