กล้องIP Smart Wifi (robot) เชื่อม Router wifi ไม่ได้

1 ตรวจสอบว่าชื่อ wifi มีตัวอักษรพิเศษ (*&^%$#@+!) หรือเว้นวรรคหรือไม่ ถ้ามีให้เข้าไปตั้งค่าชื่อ wifi ใน Router ใหม่

2 ตรวจสอบว่ารหัสผ่านของกล้องถูกต้องหรือไม่

3 ตรวจสอบ Internet ว่าเล่นได้ปกติหรือไม่ ถ้าทุกอย่างปกติให้ทำการ รีเซ็ต ตัวกล้อง IP ใหม่และตั้งค่ากล้องใหม่อีกครั้งว่าสามารถเชื่อต่อกับ WIFI ที่บ้านเราได้หรือไม่

4 WiFi  Router  และ กล้องอยู่ไกลกันเกินระยะส่งสัญญาณ

5 ความถี่ของระบบ WiFi อาจจะเป็น  5GHz  ซึ่งกล้องไม่รองรับ

error: Content is protected !!