ขึ้น IP 10.x.x.x แล้วดู Online ไม่ได้ (โดนแฮก)

1 รีเซต คืนการตั้งค่าเพื่อ ตั้งค่า IP จากโรงงานของตัวเครื่องและโทร 1795 ให้ช่างเทคนิคของWATASHIอัพเฟิร์มแวร์ให้

2 หลังจากอัพเฟิร์มแวร์เรียบร้อยให้ กดคืนค่าโรงงานของเครื่องอีกครั้ง 

error: Content is protected !!