ควบคุมกล้อง Speed Dome ไม่ได้

1 ตรวจสอบสาย RS485 ว่าต่อถูกขั้วหรือไม่ (ถ้ากล้องเป็นระบบ HDCVI หรือ IP ไม่จำเป็นต้องใช้สาย RS485) 

2 ตรวจสอบการตั้งค่าในตัวเครื่องบันทึกว่า Address , Protocol ตรงกับกล้องหรือไม่

3 ถ้ายังไม่ได้โทร1795ให้ช่าง WATASHI ช่วยแก้ไข

error: Content is protected !!