จะตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ General &; Smart FTP ใน IPC ได้อย่างไร?

จะตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ General &; Smart FTP ใน IPC ได้อย่างไร?

20190703_1730425_How to set General & Smart FTP server in IPC_850802_168459_0.pdf (uniview.com)

error: Content is protected !!