จะตั้งค่า Cross Line Detection ได้อย่างไร?

จะตั้งค่า Cross Line Detection ได้อย่างไร?

20190527_1728554_How to set Cross Line Detection_850777_168459_0.pdf (uniview.com)

error: Content is protected !!