จะตั้งค่า LPR ได้อย่างไร?

จะตั้งค่า LPR ได้อย่างไร?
20190530_1728631_How-to-set-LPR_850807_168459_0.pdf (uniview.com)

error: Content is protected !!