จะตั้งค่า Object Left Detection ได้อย่างไร?

จะตั้งค่า Object Left Detection ได้อย่างไร?
20190703_1730427_How to set Object Left Detection_850810_168459_0.pdf (uniview.com)

error: Content is protected !!