ฉันควรทําอย่างไรหากไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ AP ได้

ฉันควรทําอย่างไรหากไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ AP ได้

error: Content is protected !!