ดู Online ในมือถือกับคอมพิวเตอร์ไม่เห็นสถานที่ๆติดกล้องไว้หรือไปดูติดบ้านคนอื่นควรแก้อย่างไร? (กรณีใช้ DDNS WATASHI)

.1 ตรวจสอบสถานะDomain หรือ P2P ว่าออนไลน์หรือไม่(ถ้าDomainไม่ออนไลน์ ต้องตั้งค่า DDNS หรือ เซตออนไลน์ใหม่) ตรวจสอบว่าพอร์ตที่เปิดไว้ใน Router ว่าผ่านหรือไม่(ถ้า IP ไม่ตรงกันโทรแจ้งทางผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตรีเซ็ต IP WAN ใหม่)

error: Content is protected !!