ต้องการดู ออนไลน์ กล้องวงจรปิดบนคอมพิวเตอร์

1 ถ้าเป็นวง  Lan  เดียวกันให้เปิดด้วย  IE(Internet Explorer) แล้วเอา IP Address (ตัวอย่าง IP Address ของเครื่องบันทึกคือ 192.168.1.108 เรา จะใส่ไปบน url แบบนี้ เช่น http://192.168.1.108 และตามด้วย HTTP  port เช่น 81/82/83 ตามที่เราตั้งไว้โดยการ ใส่ โคล่อน : แล้วตามด้วย  http port  เช่น http://192.168.1.108:81 ถ้า http port  เป็น 80 อยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่ตามหลัง)  ถ้าเป็น Net คนละวงหรือ Net ที่อื่นต้องใช้เป็นชื่อ Domain เช่น http://cctv.watashinet.com:81 การดูนอกวงแลนด์ ต้องตั้ง http port ไว้ด้วย หรือถ้าใช้เป็น ระบบ P2P ให้โหลดโปรแกรม Smart PSS มาติดตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และตั้งค่าลงในโปรแกรม

2  ให้นำ Serial Number หรือ IP/Domain ของเครื่องบันทึกไปใส่ในช่อง S/N ของโปรแกรม Smart PSS พร้อมทั้งใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของเครื่องบันทึกนั้น

error: Content is protected !!