ทำไมติดกล้อง Smart WiFi (WIP) บนชั้นสอง router อยู่ชั้นหนึ่ง ถึงดูภาพกล้องติดๆดับๆ

1 เป็นไปได้ว่าชั้นสองสัญญาณ WiFi ไปไม่ถึงหรือสัญญาณไม่เสถียร แนะนำเพิ่ม Access Point เพิ่มเติม หรือ ดูจุดติดตั้งที่ Wifi เสถียร

error: Content is protected !!