ลืมรหัส โปรดติดต่อช่างเทคนิค WATASHI

1.1  ลืมรหัส Domain ให้แจ้งชื่อ Domain

1.2 ลืมรหัสของเครื่องบันทึก (DVR) แจ้งSerial Number (S/N) วันที่ของเครื่อง DVR ที่แสดงหน้าจอ (ใช้ได้กับ DVR รุ่นเก่า)  หากเป็น DVR รุ่นใหม่ (WVR….-X,WVR….X-S2, WVR…X-X) ต้องรีเซ็ตรหัสผ่านด้วยตนเอง

1.3 ลืมรหัสกล้อง Smart WiFi (WIP…..) ให้กดปุ่มรีเซ็ตใต้กล้อง 

error: Content is protected !!