วิธีการตั้งค่าการบันทึกแบบทริกเกอร์ LPR บน Uniview NVR

วิธีการตั้งค่าการบันทึกแบบทริกเกอร์ LPR บน Uniview NVR

20231123_1892476_How to Set Up the LPR Triggered Recording on a Uniview NVR_974448_168459_0.pdf

error: Content is protected !!