วิธีการตั้งค่าการลาดตระเวนที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสําหรับกล้อง Uniview PTZ

วิธีการตั้งค่าการลาดตระเวนที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสําหรับกล้อง Uniview PTZ

20231026_1890315_How to Set Up Preset Patrol for a Uniview PTZ Camera_974045_168459_0.pdf

error: Content is protected !!