วิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่าง NAS และ PC ผ่านสาย LAN

วิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่าง NAS และ PC ผ่านสาย LAN

ด้วยการเชื่อมต่อ NAS เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรงผ่านสาย LAN เชลล์ NAS จะคงที่อยู่ IP แบบคงที่เริ่มต้นซึ่งก็คือ 169.254.1.2(LAN1) กำหนดค่าที่อยู่ IP ของ PC LAN ให้เป็นเซกเมนต์เดียวกัน (เช่น 169.254.1.10) จากนั้นคุณ สามารถใช้ ACC เพื่อสแกนและแสดงรายการข้อมูล NAS ที่เชื่อมต่อโดยตรง

error: Content is protected !!