วิธีการตั้งค่าเสียงปลุกและแสงสําหรับกล้อง Uniview Active Deterrence

วิธีการตั้งค่าเสียงปลุกและแสงสําหรับกล้อง Uniview Active Deterrence

20231026_1890316_How to Set Up the Alarm Sound and Light for a Uniview Active Deterrence Camera_974046_168459_0.pdf

error: Content is protected !!