วิธีตั้งค่าฟังก์ชันปลดอาวุธด้วยปุ่มเดียวบน Uniview NVR

วิธีตั้งค่าฟังก์ชันปลดอาวุธด้วยปุ่มเดียวบน Uniview NVR

20231212_1896252_How to Set up the One-Key Disarming Function on a Uniview NVR_984787_168459_0.pdf

error: Content is protected !!