วิธีแก้ปัญหาเมื่อปรากฏขึ้นการเปิดใช้งานฟังก์ชันอัจฉริยะเป็นครั้งแรกจะรีสตาร์ทอุปกรณ์บน Uniview NVR

วิธีแก้ปัญหาเมื่อปรากฏขึ้นการเปิดใช้งานฟังก์ชันอัจฉริยะเป็นครั้งแรกจะรีสตาร์ทอุปกรณ์บน Uniview NVR

20231123_1892482_How to Troubleshoot When It Pops up Enabling Smart Functions for the First Time Will Restart the Device on a Uniview NVR_975510_168459_0.pdf

error: Content is protected !!