วิธีดาวน์โหลดการบันทึกหลายรายการ

อุปกรณ์ Hikvision รองรับการดาวน์โหลด/ส่งออกการบันทึกหลายรายการพร้อมกัน ไฟล์นี้จะแนะนําสามวิธีในการบันทึกการดาวน์โหลดหลายวิธี: GUI ในเครื่องหน้าเว็บและซอฟต์แวร์ iVMS-4200

วิธีที่ 1: GUI ท้องถิ่น

ใน GUI ท้องถิ่นเราต้องหันไปที่ปุ่มไฟล์>วิดีโอ ในหน้านี้เราสามารถเลือกเงื่อนไขการค้นหาเวลาและช่องกล้องที่คุณต้องการดาวน์โหลด หลังจากเลือกแล้ว ให้คลิก “เริ่มการค้นหา”

ข้อความบน image337

หลังจากค้นหาแล้วจะแสดงการบันทึกทั้งหมดของค่าเริ่มต้นของช่อง 1 และหากเราต้องการตรวจสอบการบันทึกกล้องอื่น ๆ เราจําเป็นต้องเลือกช่องเพื่อสลับไปยังช่องอื่น

ข้อความบน image1898

จากนั้นเราสามารถเลือกการบันทึกและส่งออก

ข้อความบน image929

วิธีที่ 2: เว็บเพจ

หน้าเว็บเข้าสู่ระบบอุปกรณ์ผ่านที่อยู่ IP บนเบราว์เซอร์ IE เปิดหน้าเล่นเลือกกล้องที่คุณต้องการตรวจสอบคลิกปุ่มดาวน์โหลดที่มุมล่างขวา มันจะปรากฏขึ้นหน้าการกําหนดค่าการดาวน์โหลดในหน้านี้เราสามารถเลือกกล้อง / ประเภท / เวลาหลังจากค้นหาเราสามารถเลือกไฟล์บันทึกและดาวน์โหลดได้

ข้อความบน image1583

วิธีที่ 3: ซอฟต์แวร์ iVMS-4200

  • โปรดดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ iVMS-4200 เวอร์ชันล่าสุดจากเว็บอย่างเป็นทางการ: https://www.hikvision.com/en/support/download/software/ivms4200-series/
  • เรียกใช้ซอฟต์แวร์ iVMS-4200 ไปที่การเล่นระยะไกลเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการตรวจสอบและคลิกปุ่มดาวน์โหลดมันจะแสดงหน้าดาวน์โหลดสําหรับกล้องหลายตัว ในหน้านี้คุณสามารถเลือกการ จํากัด เวลาที่แตกต่างกันและดาวน์โหลดพร้อมกัน
  • ดังนั้นหากคุณต้องการดาวน์โหลดการบันทึกจากเวลาที่แตกต่างกันเราขอแนะนําให้คุณเลือกวิธีที่ 3 เพื่อการใช้งานที่ดีขึ้น
ข้อความบน image766
error: Content is protected !!