สมัคร Dealer

วิธีการสมัครเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partners) ของบริษัท วีนิก กรุ๊ป จำกัด
ในการสมัครเป็น Business Partners ของบริษัทวีนิก กรุ๊ป จำกัด ท่านจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ลงในแบบฟอร์มข้างล่างนี้ให้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยเรามีขั้นตอนการสมัครเป็น Business Partners ที่ไม่ยุ่งยาก บริษัทฯ จะทำการแจ้งผลการสมัครให้ Partners ทราบภายใน 24 ชั่วโมง

สิทธิพิเศษในการเป็น Business Partners บริษัท วีนิก กรุ๊ป จำกัด

1. สินค้าราคาขายส่งทุกรายการ

2. บริการเก็บเงินปลายทาง

3. ในกรณีที่เริ่มมีการซื้อขายกันบ้างแล้ว (โดยการชำระเป็นเงินสด หรือ แคชเชียร์เช็ค) ทางเรายินดีที่จะพิจารณาให้เครดิต ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์กับพนักงานขายที่ดูแล Account ในการสั่งซื้อสินค้าของท่าน

เงื่อนไขในการสมัครเป็น Business Partners

1. บริษัทวีนิก กรุ๊ป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ เพื่ออนุมัติการเป็น Business Partners อย่างสมบูรณ์ โดยจะใช้เวลาในการพิจารณาภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลแบบฟอร์มอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

2. หลังผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ Business Code และชื่อพนักงานขายที่ดูแล Account ในการสั่งซื้อสินค้าของท่าน

3. การสมัครเป็น Business Partners ของบริษัทฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิรับเฉพาะตัวแทนจำหน่ายที่ประกอบธุรกิจที่สอดคล้องหรือประเภทเดียวกันกับของ บจก , วีนิก กรุ๊ป เท่านั้น

โทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 064-598-8440
Email : vnixonestop@vnixgp.com
Line : @vnixdealer

 

error: Content is protected !!