หลังเปลี่ยนมือถือ / เครื่องบันทึกใหม่แล้วดู ออนไลน์ ในแอพ หรือ โปรแกรมไม่ได้

1.ถ้าเป็นมือถือใหม่ให้ทำการตั้งค่าในตัว APP ในมือถือเครื่องใหม่ก่อน ถ้าเป็นเครื่อง DVR ใหม่ต้องทำการเซ็ต Online ใหม่ตามหัวข้อคำถาม ข้อ 2

2 โทร 1795 ปรึกษาช่างเทคนิค 

error: Content is protected !!