เครื่องบันทึกไม่สามารถบันทึกได้ เครื่องบันทึกขึ้นว่า No Record

1 ลองเปลี่ยน adapter ของ DVR ว่าไฟเลี้ยงพอหรือไม่ และ Hard Disk ปกติหรือไม่

 (หากไม่มี adapter สำรอง สามารถติดต่อช่างเข้า service ได้ หรือไปที่หน้าร้าน เพื่อได้ลองทั้ง Adapter กับ Hard disk)

2 ดูว่าขึ้น No Hard disk หรือไม่ ถ้าสองอย่างไม่ได้ต้องส่งเครื่องบันทึกซ่อม 

error: Content is protected !!