เครื่องร้อง / เครื่องหา Hard disk ไม่เจอ / ดูย้อนหลัง ผ่านเครื่องบันทึกไม่ได้
  1. เช็คว่า Hard disk ต่อสายเรียบร้อยดี

  2. ลองหา Adapter ของเครื่อง DVR ตัวใหม่ มาลองเปลี่ยนทดสอบดูว่า เครื่องเจอ Hard disk ไหม

  3. ถ้าหน้าจอแสดง “ไม่พบ Hard disk” ลองเปลี่ยน Hard disk ใหม่

  4. ติดต่อช่างถ้าตรวจสอบทุกอย่างแล้วยังใช้งานไม่ได้ให้ส่งเครื่องบันทึกพร้อม Hard disk มาเช็ค

error: Content is protected !!