เครื่องเปิดไม่ติด

1 ตรวจสอบ Adapter หรือPower Supplyของเครื่องบันทึกดูว่ายังทำงานอยู่ไหม ลองเปลี่ยน Adapter แล้ว เครื่องยังไม่ติด สามารถส่งซ่อมได้

2 เปิดฝาเครื่องบันทึกและถอดสาย SATA และสายไฟที่ต่อกับHard disk ออกแล้วเปิดเครื่องใหม่ ถ้าเครื่องติดแสดงว่า ไฟเลี้ยงจาก Adapter ไม่พอ หรือ Hard disk      (ฮาร์ดดิส) อาจจะมีปัญหา