ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดของงาน:
• ดูแลลูกค้าตามที่บริษัทมอบหมาย
• ติดต่อพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้า และโปรโมชั่นใหม่ ให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมการขายของลูกค้า
• ประสานงานกับทีมงานอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างยอดขายของทีม

คุณสมบัติ:
• ชาย / หญิง อายุ 23 – 35 ปี
• วุฒิการ ศึกษาปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ วิศวคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้า IT อย่างน้อย 1 ปี
• บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีม
• มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการเจรจาต่อรองดี
• มีรถยนต์ของตนเอง

รายละเอียดของงาน:
• ผลักดันและนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าตามที่บริษัทฯ กำหนด
• Support ติดตามและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขายให้กับลูกค้า
• ตอบคำถามหรือข้อสงสัยด้านเทคนิคของสินค้าแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การ
• ช่วยเหลือ Sales ในการนำเสนอด้านเทคนิคของสินค้าแก่ลูกค้า ก่อนปิดการขาย (Presentation)

คุณสมบัติ: 
• Bachelor’s Degree in Computer or related field 
• Experience in presale, technical consultant, system engineer will be advantage. 
• Networking or Server or Security knowledge and presentation skill. 
• Good personality and communication and presentation skill 
• Good communication in English

รายละเอียดของงาน:
• ทำการตลาด Online Marketing เพื่อสร้างยอดขายและขยายฐานลูกค้า
• พัฒนารูปแบบการทำงานใหม่ ๆ ของระบบ Online เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้แก่ลูกค้า
• ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบ Online และจัดกิจกรรมพิเศษให้แก่ลูกค้า ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ของบริษัท
• ดูแล อัพเดท ข่าวสาร และสินค้าลงเว็บไซต์บริษัทฯ

คุณสมบัติ: 
• ปริญญาตรี สาขาการตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ด้านโครงสร้างของเว็บไซต์ wordpress เบื้องต้น
• มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเป็นอย่างดี
• มีพื้นฐานด้าน MS.Excel 
• มีความรู้ด้านสินค้า IT พอสมควร
• มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษพอสมควร

รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบการวางแผนการตลาดและและยอดขายสินค้าที่ได้รับมอบหมาย 
• ให้ข้อมูลและนำเสนอสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

คุณสมบัติ: 
• ชาย / หญิง อายุ 23 – 35 ปี 
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านการตลาด บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
• มีประสบการณ์วางแผนการตลาด ด้านการขาย โดยเฉพาะประสบการณ์ด้านสินค้า IT ( Hardware หรือ Software ) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
• ทักษะภาษาอังกฤษดี ทั้งการพูดและการเขียน 
• สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทักษะด้าน Presentation ดี
• มีทักษะการเจราจาต่อรอง 
• บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

Qualifications:
• Male / Female, age 23 – 36 years old.
• Bachelor Degree in Business Admin., Computer Science, Computer Engineering, IT, Business Computer or related field. 
• 1 year experience in selling for IT or Solutions Project.
• Knowledge in Network Solutions or IT Infrastructure or Software Database would be preferred.
• Good personality, communication and team working 
• Good problem solving and negotiation.

รายละเอียดของงาน:
• ขายสินค้าเกี่ยวกับ Computer Networking Server 
• เป็นที่ปรึกษาให้กับ Partners ในการประมูลงานโครงการต่างๆ

คุณสมบัติ:
• ชาย / หญิง อายุ 23-35 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้าน IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในงานขายสินค้า IT ลักษณะประมูลการโครงการอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับ TOR และการ Comply Spec
• มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าด้าน IT เช่น PC, Notebook, Printer, Storage, Server และ Software
• มีรถยนต์ส่วนตัว

รายละเอียดของงาน:
• ดูแลงานขายสินค้าด้าน IT ทางโทรศัพท์ให้กับลูกค้าที่บริษัทมอบหมายให้ 
• แนะนำสินค้า และโปรโมชั่นใหม่ๆ กับลูกค้า

คุณสมบัติ: 
• ชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี 
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ, IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ หรือประสบการณ์ในการขายสินค้า IT 
• มีใจรักงานขาย มนุษยสัมพันธ์ดี และรักการบริการ 
• มีความสามารถในแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ชื่นชอบความทันสมัยของอุปกรณ์ไฮเทค สิ่งอำนวยความสะดวกที่ล้ำยุค และมุ่งหวังจะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเดินทางไปยังโลกของผู้นำทางด้านธุรกิจไอที เราได้รับความไว้วางใจจาก Partners มากมายให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอทีและอุตสาหกรรมในประเทศไทย  หากคุณพร้อมที่จะเติบโตไปกับเรา ทะยานสู่ความสำเร็จไปพร้อมกัน มาร่วมงานกับเราสิคะ

สามารถส่งเอกสารการสมัครงานของท่านพร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการมาที่อีเมล Email : vnixonestop@vnixgp.com  (ระบุ”สมัครงาน”)