นโยบายคืนเงิน

นโยบายคืนเงิน

ข้อตกลงและเงื่อนไขการคืนเงินสินค้า

นโยบายการคืนเงิน

บริษัท วีนิก กรุ๊ป​ จำกัด ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้

กรณีลูกค้าชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคารหรือตีเช็คโอนเงินเข้าบัญชี ทางบริษัทฯ จะทำการขอหมายเลขบัญชีธนาคารของลูกค้าและดำเนินการโอนเงินคืนให้แก่ลูกค้า ภายใน 48 ชั่วโมง*

ไม่สามารถดำเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีต่างๆ ดังนี้

VNIX ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ www.vnixgroup.com

error: Content is protected !!