172B9T/00

172B9T/00

รายละเอียดสินค้า

  • IF-LSPA6-1 Smart Plug Thai Standard
  • – ควบคุมสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือ
  • – ตั้งเวลาเปิด – ปิด นับถอยหลัง ตั้งระยะเวลาหน่วง
  • – ตรวจสอบสถานะเปิด – ปิดของอุปกรณ์
  • – รองรับกระแสสูงสุด 10A / 2200 W
  • Warranty 1 year
error: Content is protected !!