CMW102

รายละเอียดสินค้า

infrared Photo Sensor สามารถทำงานร่วมกับได้อย่างสมบูรณ์แบบ Photo Sensor มีบทบาท หน้าที่หลายอย่างด้วยกัน ไม่กว่าจะเป็น การป้องกั้นไม่ให้ไม้ตีรถ การสั้งยกไม้ขึ้น การสั่งยกไม้ลง

error: Content is protected !!