DS-PWA32-KS

รายละเอียดสินค้า

Wireless Kit 3G/4G
DS-PWA32-HS * 1 -32 wireless inputs/8 wireless keyfobs/4 wireless output expanders/2 wireless siren/LAN+WIFI+3/4G/RF 433MHz/800M.
DS-PD2-P10P-W *1
DS-PD1-MC-WWS *3
DS-19K00-Y * 1
Warranty 2 years
VNIX GROUP SERVICE CENTER :อยู่ใกล้กับเมกะบางนา (LOCATED NEAR MEGABANGNA)
FAST DELIVERY มีบริการ ส่งแมสใน กรุุงเทพฯ และปริมณฑล (ลูกค้าสามารถสอบถามค่าส่งแมสเข้ามายังบริษัทฯได้ค่ะ)
***รับติดตั้งวางระบบรักษาความปลอดภัย***

error: Content is protected !!