U160-C-ID

U160-C-ID

SKU: 21-ZKTE-U160-C-ID Categories:

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ

  • รองรับ   3,000 ลายนิ้วมือ
  • รองรับ  10,000 บัตร (Optional)
  • บันทึกรายการเข้า-ออกได้ 100,000 รายการ
  • สามารถเชื่อมต่อข้อมูลแบบ USB , LAN
  • รองรับภาษาไทย / อังกฤษ
  • บันทึกเวลาอย่างเดียว
error: Content is protected !!