User is lock

1 ให้ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ (Reboot) แล้วใส่ 888888 ทั้ง User และ Password (เครื่อง DVR ทุกเครื่องจะใส่ Password ผิดได้ 3 ครั้ง ถ้าใส่ ผิดเกิน 3 ครั้ง เครื่องจะทำการล็อค) *ในเครื่องรุ่นเก่า

2 ถ้าไม่ผ่าน ให้ถอดสายแลน (LAN) แล้วปิดเครื่องเปิดใหม่และลองเข้า Password ที่จำได้ 

3 ถ้ายังไม่ผ่าน โทร 1795 ให้ช่างเทคนิคของ WATASHI ช่วยแก้ Password ให้ตามข้อ 1

error: Content is protected !!